Lưu trữ web với công nghệ điện toán đám mây

SCH-ECO
 • 300MB Dung lượng
 • 5GB Băng thông
 • 10 Email Account
 • 1 MySQL
 • 1 FTP Account
 • 3 Subdomain
 • 3 Parked Domain
 • 0 Addon Domain
SCH-START
 • 600MB Dung lượng
 • 15GB Băng thông
 • 15 Email Account
 • 1 MySQL
 • 2 FTP Account
 • 5 Subdomain
 • 5 Parked Domain
 • 0 Addon Domain
SCH-PRO1
 • 950MB Dung lượng
 • 30GB Băng thông
 • 25 Email Account
 • 3 MySQL
 • 3 FTP Account
 • 10 Subdomain
 • 8 Parked Domain
 • 1 Addon Domain
SCH-PRO2
 • 1,250MB Dung lượng
 • 40GB Băng thông
 • 35 Email Account
 • 5 MySQL
 • 5 FTP Account
 • 20 Subdomain
 • 10 Parked Domain
 • 3 Addon Domain
SCH-COM1
 • 1,800MB Dung lượng
 • 60GB Băng thông
 • 50 Email Account
 • 8 MySQL
 • 10 FTP Account
 • 30 Subdomain
 • 15 Parked Domain
 • 5 Addon Domain
SCH-COM2
 • 3,200MB Dung lượng
 • 80GB Băng thông
 • 80 Email Account
 • 12 MySQL
 • 10 FTP Account
 • 40 Subdomain
 • 20 Parked Domain
 • 7 Addon Domain
SCH-ECOM
 • 6,000MB Dung lượng
 • 150GB Băng thông
 • 500 Email Account
 • 20 MySQL
 • 10 FTP Account
 • 100 Subdomain
 • 100 Parked Domain
 • 10 Addon Domain

Powered by WHMCompleteSolution