Máy chủ công nghệ điện toán đám mây

Cloud Server 01

10 RAID

 • 40GB Dung lượng
 • 1GB Bộ nhớ (RAM)
 • Unlimited Băng thông
 • 2 CPU Cores
 • Linux/Window OS
 • Semi-managed Quản lý
 • 1 IP tĩnh
 • Miễn phí Phí khởi tạo
Cloud Server 02
 • 60GB Dung lượng
 • 2GB Bộ nhớ (RAM)
 • Unlimited Băng thông
 • 3 CPU Cores
 • Linux/Window OS
 • RAID 10
 • Semi-managed Quản lý
 • 1 IP tĩnh
 • Miễn phí Phí khởi tạo
Cloud Server 03
 • 80GB Dung lượng
 • 3GB Bộ nhớ (RAM)
 • Unlimited Băng thông
 • 4 CPU Cores
 • Linux/Window OS
 • RAID 10
 • Semi-managed Quản lý
 • 1 IP tĩnh
 • Miễn phí Phí khởi tạo
Cloud Server 04
 • 120GB Dung lượng
 • 4GB Bộ nhớ (RAM)
 • Unlimited Băng thông
 • 8 CPU Cores
 • Linux/Window OS
 • RAID 10
 • Semi-managed Quản lý
 • 1 IP tĩnh
 • Miễn phí Phí khởi tạo

Powered by WHMCompleteSolution