Thuê chỗ đặt máy chủ

COLO1
 • Không gian 1U
 • Công suất điện 300W
 • IP-KVM Miễn phí
 • Điều hòa, máy nổ, UPS Có (Tier 3)
 • Lưu lượng Không giới hạn
 • Số IP 1
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Hỗ trợ 24/7
COLO2
 • Không gian 2U
 • Công suất điện 550W
 • IP-KVM Miễn phí
 • Điều hòa, máy nổ, UPS Có (Tier 3)
 • Lưu lượng Không giới hạn
 • Số IP 2
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Hỗ trợ 24/7
COLO3
 • Không gian 4U
 • Công suất điện 1050W
 • IP-KVM Miễn phí
 • Điều hòa, máy nổ, UPS Có (Tier 3)
 • Lưu lượng Không giới hạn
 • Số IP 3
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Hỗ trợ 24/7

Powered by WHMCompleteSolution