Kiểm tra tên miền Tìm kiếm tên miền phù hợp với bạn...

Xin vui lòng nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này rất cần thiết để ngăn chặn SPAM.

TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 280,000đồng 280,000đồng 280,000đồng
net 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
org 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
info 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
biz 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
asia 1 420,000đồng 420,000đồng 420,000đồng
us 1 265,000đồng 265,000đồng 265,000đồng
xyz 1 305,000đồng 305,000đồng 305,000đồng
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 280,000đồng 280,000đồng 280,000đồng
net 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
org 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
info 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
biz 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
asia 1 420,000đồng 420,000đồng 420,000đồng
xyz 1 305,000đồng 305,000đồng 305,000đồng
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
asia 1 420,000đồng 420,000đồng 420,000đồng
us 1 265,000đồng 265,000đồng 265,000đồng
co 1 788,000đồng 788,000đồng 788,000đồng
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
co 1 788,000đồng 788,000đồng 788,000đồng
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
asia 1 420,000đồng 420,000đồng 420,000đồng
us 1 265,000đồng 265,000đồng 265,000đồng
co 1 788,000đồng 788,000đồng 788,000đồng
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
xyz 1 305,000đồng 305,000đồng 305,000đồng
TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 280,000đồng 280,000đồng 280,000đồng
net 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
vn 1 830,000đồng 0đồng 480,000đồng
com.vn 1 700,000đồng 0đồng 350,000đồng
org 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
info 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
biz 1 290,000đồng 290,000đồng 290,000đồng
asia 1 420,000đồng 420,000đồng 420,000đồng
us 1 265,000đồng 265,000đồng 265,000đồng
xyz 1 305,000đồng 305,000đồng 305,000đồng
co 1 788,000đồng 788,000đồng 788,000đồng

Powered by WHMCompleteSolution